DİYALİZ SARFLARI

http://www.sgk.gov.tr adresinde güncellenen 2013 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hakkında duyuru yapılmıştır.
 Bilindiği üzere diyaliz sarf malzemelerinin karşılanmasında bazı değişiklikler olmuştur. Daha önce 2013 SUT EK/3-C listesinde yeralan ” HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ” setininde yeraldığı (15/02/2018 yürürlük tarihi) bazı medikal malzemeler listeden çıkarılmıştır. Belirtilen malzemeye konu reçete girişlerinde “ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ   A10119 KODLU” seçilmesi gerektiğinden daha önce rapor malzeme kaydı “HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ” olarak yapılan raporların reçeteye ilişkilendirilmesi esnasında sistem hatası alınmaktadır. Bu nedenle daha önce “HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ” üzerinden yapılan raporla ilişkilendirilen reçete kayıtlarında yaşanan sorunlarda Müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi ve medikal malzeme raporunun 0 362 4322963 (faks üzerinde gönderici ünvanı, tesis sicili, ve telefonu ile talep konusunun belirtilmesi) numaralı Müdürlüğümüz faksına iletilmesi hususu,
        Bilgilerinize sunulur.
 
Not: 2013 SUT EK/3-C listesinin ilgili bölümü ekte sunulmuştur.
 
 
 

Not: İletilen mesajların konusu resmi içerik taşımamakta olup, uygulamaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi içindir. Kurumumuz mevzuatlarına  http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabileceğinden asıl olan o konudaki Kurumumuz mevzuatlarıdır.

 

 

SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3079

Fax No: 0362 432 29 63

DİYALİZ SARF MALZEMELERİ
(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018)                                                                                                                                                                                                                         (1) Sağlık  kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde;
a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet,
b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet),
c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet
olmak üzere ödenir.
(2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir.
(3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde;
a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet,  sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet),
b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet),
c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet
olmak üzere ödenir.
(4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur.
(5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir.
(6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir.
(7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz.
A10050                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK 19,80
A10051                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM 55,00
A10052                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN 22,20
A10053 PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK 0,55
A10053                               (Değişik:RG-04/02/2018-30322 /26-b md. Yürürlük: 15/02/2018)        PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK/KORUMA KAPAĞI 0,55
A10054 CYLER DRENAJ SETİ 4,85
A10054                               (Değişik:RG-04/02/2018-30322 /26-b md. Yürürlük: 15/02/2018)       ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI 4,85
A10119                                          (EK:RG-04/02/2018-30322 /26-c md. Yürürlük: 15/02/2018)      ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ 8,95
A10120                                          (EK:RG-04/02/2018-30322 /26-c md. Yürürlük: 15/02/2018)      ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK) 8,95
A10055                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ 8,95
A10056                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ 8,95
A10057                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) SLEEP-SAFE SET PLUS 10,00
A10058                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN 10,00
A10059                                  (Mülga:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-a md. Yürürlük: 15/02/2018) SLEEP-SAFE SET PAED 10,00