2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ KONGRE ÇAĞRISI

2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ KONGRE ÇAĞRISI

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2018 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı çoğunluk aranarak 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 11:00’de Atatürk Caddesi, Gümüş Apt. Kat:1 No:7/2-3 adresindeki Sanovel Toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı adreste aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır.         

            Saygılarımla;

47.Bölge Amaysa Eczacı Odası

Ecz. Serkan ZOBU

Başkan

 

Gündem:

1.Açılış ve Yoklama

2.Divan Başkanlığı Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

  1. Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
  2. Raporların Görüşülmesi

7.Raporların İbrası

8.2018-2019 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması

9.Dilek ve Temenniler

10.Kapanış