Acıbadem Sigorta Unvan Değişikliği Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Birliğimiz ve Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi arasında 05.08.2009 tarihinde imzalanmış
olan sözleşme hükümleri doğrultusunda, hak sahiplerine ait reçeteler sözleşmeli eczanelerce karşılanmaktadır.
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi tarafından Birliğimize iletilen yazı ile; şirket unvanının
23.10.2019 tarihinde “Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi” olarak değiştiği ve 30.10.2019 tarih ve 9940 sayılı
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği bildirilerek; imzalanmış olarak bulunan mevcut sözleşmelerin geçerli
olduğu, yeni başvurularda taraf olarak “Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi” isminin yer aldığı sözleşmelerin
kabul edilebileceği, sözleşmeli eczaneler tarafından kesilecek faturalarda şirketin yeni unvanın kullanılması gerektiği
aktarılmaktadır.
Birliğimizce yeni sözleşme formları bastırılmaktadır. Elinizde bulunan Acıbadem Sigorta sözleşme formları,
unvan değişikliği nedeniyle şirkettarafından kabul edilemeyecek olup; bu formların Birliğimize iade edilmesi ve yeni
formlar Odanıza ulaşana kadar sözleşme formu satışı yapılmaması önemlidir.
Halihazırda anlaşması bulunan meslektaşlarımızın kesecek oldukları faturalarda kullanacakları bilgiler
aşağıda yer almakta olup, konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı / Mecidiyeköy
Vergi No: 153 00 36 198
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak No:20 Ataşehir / İstanbul