E-REÇETE HAKKINDA

E-REÇETE HAKKINDA

Kurumumuz (SGK) ile ayaktan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi ile işitmeye yardımcı cihazlar sözleşmesi imzalamış olan eczane/medikal firma/işitme cihazı merkezlerinin sözleşmeler gereği karşıladığı hazır medikal malzemelere ait reçete ve rapora konu 02/05/2018 tarihinde “http://www.sgk.gov.tr ”  adresinde yayınlanan e-reçete duyurusu gereği işlem yapılmaktadır.
Konu hakkında mağduriyet yaşanmaması için Kurum Başkanlığımız tarafından Müdürlüğümüze tebliğ olunan son genel yazıda;
“Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan duyuru ile e-reçete ve e-rapor düzenlemesine ilişkin kurallar 02.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere duyurulmuştur.
02/05/2018 tarihli duyuruda yer alan “MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır.” hükmünün uygulaması, SUT’ta gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar (mükerrer ödemeye sebebiyet vermeden) reçetelerde aranmayacaktır.” Hükmü yeralmakta olup, Kurumumuzca yayınlanacak ikinci bir duyuru veya mevzuata kadar belirtilen şekilde işlem yapılması hususu,
          Bilgilerinize sunulur.
NOT: Belirtilen yazıda manuel ve e-reçete sistemlerinin yürürlükte olduğu, e-reçete sistemi üzerinden gelen reçetelerin e-reçete sistemi üzerinden karşılanması,  manuel olarak yazılan reçetelerde  “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibareli kaşe veya el yazısı bilgi sinin aranmayacağı belirtilmektedir.