TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Serdar TÜRKAYDIN ,İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap SARIALİOĞLU, Genel Sekreter Ecz. Şeker Pınar ÖZCAN, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolga MUMCU, Odamızı ziyaret ettiler!

TEB Merkez Heyeti Üyesi:Ecz. Serdar TÜRKAYDIN

İstanbul Eczacı Odası  Başkanı Ecz. Zafer Cenap SARIALİOĞLU

Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı: Ecz. Tolga MUMCU

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri: Ecz. Şeker Pınar ÖZCAN

TEB Haysiyet Divanı : Ecz. Besim GÖKALP

Oda Başkanımız: Ecz. Serkan ZOBU

Genel Sekreterimiz: Ecz. Ahmet Fatih COŞAR

Oda Saymanımız.Ecz. Serkan ŞENEL

Odamız Büyük Kongre Delegesi: Ecz. Mehmet KOÇBAŞ

Odamız Büyük Kongre Delegesi: Ecz. Cemalettin ÇAKIRTAŞ

Yön. Krl Üye:Ecz. Hilal ALTEKİN ÇULHA

Ecz. Orkun Saygın IŞIK