MEDİKAL MALZEME RAPORU

Bilindiği üzere ayaktan hazır tıbbi malzeme ve işitmeye yardımcı cihaz sözleşmesi imzalamış merkezlerin sözleşme kapsamı manuel ve e-reçete karşılaması hususunda daha önce ne şekilde hareket edileceği belirtilmiştir.
Manuel raporlar ile reçete kabulünün yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddütler aradan geçen sürede kimi taraflarca dile getirilmiştir.
Bu kapsamda Kurum 23/05/2018 tarihli yazı ile manuel raporlar hakkında  “Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan duyuru ile e-reçete ve e-rapor düzenlemesine ilişkin kurallar 02.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere duyurulmuştur.
SUT’ta gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar usulüne uygun olarak  kağıt ortamında düzenlenmiş raporlarda kabul edilebilecektir.
” hükmü belirtilmiş olup, ayaktan hazır tıbbi malzeme ve işitmeye yardımcı cihaz sözleşmesi imzalamış merkezlerin bilgisine sunulur.

Not: İletilen mesajların konusu resmi içerik taşımamakta olup, uygulamaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi içindir. Kurumumuz mevzuatlarına http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabileceğinden asıl olan o konudaki Kurumumuz mevzuatlarıdır.

 

 

SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3079

Fax No: 0362 432 29 63