ODAMIZ 13-14-15 EYLÜL 2019 SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TEB 47.BÖLGE AMASYA ECZACI ODASI GENEL KURUL İLANI

Amasya Eczacı Odasının 2019 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem ile 13/09/2019 Cuma günü saat 15:00’da Amasya Eczacı Odası Sanovel Toplantı salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 14/09/2019 Cumartesi günü saat 15:00 da  Amasya Eczacı Odası Sanovel Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Seçimler ise 15/09/2019 Pazar günü saat 09:00-17:00 arasında Merkez İlçe Seçim Kurulu gözetiminde Amasya Eczacı Odası Sanovel Toplantı salonu’nda yapılacaktır.

 

47.Bölge Amaysa Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Adına

Ecz. Serkan ZOBU

Başkan

Gündem:

1.Açılış

2.Genel Kurul Divan Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması

  1. Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunması
  2. Denetleme Kurulu Raporu Okunması

7.Raporların Görüşülmesi

8.Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9.2019-2020 Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması

10.Aday Listelerinin Belirlenmesi

11.Dilek ve Öneriler

12.Kapanış