TEB ve Oda Aidatları Hakkında!

Değerli Meslektaşımız;

Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen aidatlar ile birlikte meslektaşlarımızdan tahsil edilecek aidatlar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Eczane Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 65,30 TL

Afet Fonu 65,30 TL

Yardımlaşma Sandığı 195,90 TL

Oda Giderleri Katkı Payı 923,50 TL

TOPLAM 1250 TL

Kamu Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 32,65 TL

Yardımlaşma Sandığı 97,95 TL

TOPLAM 130,60 TL

Oda, TEB ve Afet Fonuna ait aidatların 28/02/2019 Şubat ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

Reçete tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

Bilindiği gibi Yardımlaşma Sandığı tarafından, gecikmiş aidat borcu olmayan tüm üyelerine ferdi kaza sigortası; aidat borcu ve afet borcu olmayan eczane sahibi üyelerinin eczanelerine de eczane paket sigortası yaptırılmaktadır.

Not:Aidatlar odamızdan  kredi kartı ,nakit ve aşağıdaki bilgiler üzerinden odamız hesap numarasına banka havalesi şeklinde de yapılabilir.

AMASYA ECZACI ODASI

Denizbank Aş./Amasya şubesi

Hesap no: 1160-14091025-351

Iban:TR 34 00 13 40 00 01 40 91 02 50 00 01

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla…