Yargıtay Sözleşme Formu ve Danıştay Sözleşme Formu Taleplerinizin Bildirimi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay
kanunlarına eklenen ibareler gereğince,
– 28.02.2018 tarihinde T.C. Yargıtay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında “Yargıtay Meslek
Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve
– 02.03.2018 tarihinde T.C.Danıştay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında, “Danıştay
Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği
Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” imzalanmıştır.
Bu Kurumlarla sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımız tarafından kullanılmak üzere
2018 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmakta olup, birim sözleşme satış fiyatı
50 TL olarak belirlenmiştir.
Bilgilerinizi, Odanız tarafından talep edilen 2018 Yılı Yargıtay sözleşmesi ve 2018 Yılı
Danıştay sözleşmesi adetlerini içerir resmi yazınızın 60 günlük vadeli çek ile birlikte Birliğimize
gönderilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter