YEŞİL,KIRMIZI,MOR VE TURUNCU REÇETE TESLİMİ

Sayı : 91734550-549
Konu : Yeşil, Kırmızı, Mor ve Turuncu Reçete Teslimi

47. BÖLGE AMASYA ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere kırmızı ve yeşil Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan Renkli Reçete Sistemi 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye’de kullanıma açılmıştır. Sonrasında 2017/4 sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteler de Renkli Reçete Sistemine dâhil edilmiştir.

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 14/03/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Genelgesi gereği, renkli reçete sistem çıktıları ve manuel olarak yazılan renkli reçeteler müteakip ayın 10 ‘una kadar Müdürlüğümüze teslim edilmektedir.

Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine teslim edilen reçete zarflarının içindeki renkli matbu reçetelerin ve renkli reçete sistem çıktılarının kaybolmasına mahal vermeyecek şekilde ağzı kapalı bir zarfta tasnif edilip Eczacıya ait dilekçenin de zarfın üzerine iliştirilerek tarafımıza teslim edilmesi konusunun tüm eczanelere iletilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

 

e-imzalıdır.
Dr. Öner NERGİZ
İl Sağlık Müdürü