ECZANE TEKNİKERİ YETKİLENDİRME  EĞİTİM VE SINAVINA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

1)   Yetkilendirme eğitim ve sınavına 6354 sayılı kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 12/07/2011-12/07/2012 tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev  yapanlar başvurabilecektir.

2)   Adaylar çalıştıkları kurumdan aldıkları resmi belgeyi EK-1/B de yer alan dilekçeye ekleyerek başvurularını il sağlık müdürlüklerine yapacaklardır. Bakanlığa doğrudan yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3)   Başvuru işlemleri en geç  18 Ocak 2013 günü tamamlanacak, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

4)   Yapılan değerlendirme sonucu oluşturulacak isim listeleri 25 Ocak – 01 Şubat 2013 tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

5)   Adaylar bu tarihler arasında itirazlarını il müdürlüklerine yapabilecekler ve 08 Şubat 2013 günü mesai bitimi itibariyle listelere son hali verilecektir. Bakanlığa kesinlikle itiraz için başvuruda bulunulmayacaktır.

6)   Adaylarla ilgili değerlendirme yukarıda belirtilen esaslara göre il sağlık müdürlüklerince yapılacak ve nihai karar il komisyonunca verilecektir.

7)   Eğitimin ve sınavın usulü, süresi, yeri, sınava başvuru, usul ve esasları ile ilgili duyuru en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar bakanlığımızın ve il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

8)   Bakanlığa sadece isim listeleri gönderilecektir. Son hali verilen isim listeleri İl Sağlık müdürlüklerince aşağıdaki formata uygun olarak en geç 15 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Excel formatında elektronik posta olarak shgm.eğitim@sağlik.gov.tr adresine ve resmi olarak Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

………………………………………….VALİLİĞİ

(İl Sağlık Müdürlüğü)
Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi
SIRA NO                     ADI                 SOYADI                                     TC KİMLİK NUMARASI

9)Gönderilecek  elektronik postanın konu kısmına “…………………….İli Eczane teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi” yazılacaktır.

10)Eğitimin ve sınavın usulü,süresi,yeri,sınava başvuru usul ve esaslarıyla ilgili duyuru en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar Bakanlığımızın ve İl sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinden yapılacaktır.Bu nedenle adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.