SGK’NIN HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER BAŞLIKLI 22.01.2013 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 22.01.2013 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında" duyuru ile Ödeme Komisyonunun 2012/1 inci dönem çalışmalarının tamamlanmış olduğu ve alınan kararlara ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelerin SUT’un 6.1.6 maddesi gereği duyurulduğu;

Yapılan düzenlemelerin 18.01.2013 tarihinde yürürlülüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğde yapılan düzenlemeler ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SGK’nın duyurusu için tıklayınız.
Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler için tıklayınız.