AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesiyle 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatın yürürlükten kalkan yönetmeliğe yaptığı atıflar yeni yönetmeliğe yapılmış sayılacaktır.

Yönetmeliğin “Aile sağlığı merkezinin oluşturulması” başlıklı 25 inci maddesinin 6. bendinde “Eczane bulunan binalarda aile sağlığı merkezi açılamaz hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin mevzuata uygunluğu konusundaki incelemeler tarafımızca sürdürülmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

25.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik \"\" Word