CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE HAKKINDA

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün yenilenmesine yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle, cezaevleri ile sözleşmeli olan eczanelerin mevcut sözleşmelerinin süresinin 01 Mart 2022 tarihine kadar uzatılmasının uygun olduğu hususu Genel Müdürlük tarafından Birliğimize bildirilmiş olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.