2013/5 SAYILI GENELGE HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NAT.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan 2013/5 sayılı Genelge ile,03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı

Devamı...