ÜTS-KAYDI-2018 Yılı Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözlemesi

Kurumumuz ( SGK) ile 2018 Yılı ayaktan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi imzalayacak odanız mensubu eczanelerin 2018 yılı sözleşmesinin 3.2.8. maddesi gereği TİTUBB/ÜTS sistemine kayıtlı olmaları gereklidir.
      Kayıtlı olmayan eczaneler ile sözleşme yenilenemeyeceğinden, 31/05/2018 tarihine kadar Kurum Başkanlığımız tarafından sistemde sözleşme süresi uzatılmış olup,bu süreye kadar TİTUBB/ÜTS kaydı olmayan eczanelerin sistem kayıtlarını ivedilikle yaptırması gereklidir.
       Kaydı olan veya yeni kayıt yaptıran eczanelerin TİTUBB/ÜTS sisteminden kayıtlarını gösterir çıktı almaları ve bunun Müdürlüğümüze sunulması odanız ve Kurumumuzun yanıltılmama veya kontrolünün daha kolay yapılmasını sağlayacaktır.
       Ayrıca tarafımızca sahadaki gözlemlerimizde e-imzası olduğu halde sisteme nasıl eczanelerini tanıtacağını bilmeyen eczacılar olup, bu konuda yapılacak işlemleri açıklayan bilgi, görüntü veya mesajının da üyelerinize duyurulması faydalı olacağı düşünülmektedir.
      Bilgilerinize sunulur.