ECZANE RUHSATLARI

İstenen belgelerin 31 Ocak 2019 Perşembe gününe kadar  merkezdeki eczanelerin 47. Bölge Amasya Eczacı Odasına, ilçelerdeki eczanelerin  ise ilçe  temsilciliklerimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Sertifikalı ruhsatnameye geçiş amacıyla eczacıların dilekçelerinin ekinde yer alması gereken belgeler;

1-  Dilekçe örneği (çıktısı alınıp doldurulacaktır.)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2-Eczaneye ait ruhsatname Aslı,

Eczaneye ait ruhsatname aslı kaybolmuş ise ruhsatnamenin kaybolduğuna ilişkin yeni tarihli gazete ilanı ve sertifikalı ruhsatname ruhsat harcı alınarak yenileneceğinden ruhsatname harcının yatırıldığına dair makbuz.

3-Diplomanın  ön yüzü ve arka yüzü olacak şekilde 2şer adet diploma fotokopisi

(Diplomalarında fakülte giriş tarihi verisinin bulunmaması durumunda ,eczacının eczacılık fakültesine girdiği tarihi belirttiği kendi el yazısı ile yazılmış imzalı beyanı )

4-2013 yılından sonra eczacılık fakültesine girenler için eczacılık fakültesine girdiği tarihi gösterir ilgili fakülteden temin edeceği imzalı belge /yazı

5-Eczane adres değişikliği olanlar için dilekçe örneği doldurulacaktır.

ECZANE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ!

Açıklama:

a- Vereseli eczane ruhsatnamesinde tek varisin isminin yer alacağı , birden fazla varis olması durumunda aralarında yapacakları noter onaylı anlaşmaya istinaden eczaneyi işletmeye yetkili varisin belirlenmesi ve ruhsatnamenin yetkili varis adına düzenlenmesi gerekmekte olup, yetkili varis değişikliği söz konusu olduğunda ruhsat harcı alınmak suretiyle ruhsatname yeniden düzenlenmektedir.

b-TİTCK Eczane İşlemleri Sistemine varis/varislere ait bilgilerin doğru girilebilmesi için vereseli varis bilgilerinin doğru gönderilmesi gerekmektedir.