SGK İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Not: Sözleşmelerin en son 24 Haziran Pazartesi Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Değerli Meslektaşımız;

 1. SGK İlaç Temin Sözleşmesi için;
  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2019 yazılacaktır.
  • Sözleşmelerin ön yüzlerine Eczane yazan yerleri kaşelenerek imzalanacak
  • Sözleşmelerin sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. Diğer sayfalar ile sözleşmelerin diğer nüshalarının tüm sayfalarının en alt kısımları sadece paraflanacaktır.
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) (Haziran 2019 tarihli olmalıdır)sözleşme ekine eklenecektir. 
  • Eczane sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “aslı gibidir” onaylı  yeni ruhsat fotokopisi ile sertifika fotokopisi , Mesul Müdürü varsa Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı mesul müdürlük belgesi
  • ÜTS kayıtlı olduğuna dair belge sözleşmeye eklenmelidir. (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/vatandasTibbiCihazFirmaOzetiListele linkinden alınabilir)
 1. SGK Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için;
  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2019 yazılacaktır.
  • Sözleşmelerin ön yüzlerine Eczane yazan yerleri kaşelenerek imzalanacak
  • Sözleşmelerin sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. Diğer sayfalar ile sözleşmelerin diğer nüshalarının tüm sayfalarının en alt kısımları sadece paraflanacaktır.
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) (Haziran 2019 tarihli olmalıdır) sözleşme ekine eklenecektir.
  • Sözleşme Bedeli Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için yoktur.
  • Eczane sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından”aslı gibidir”onaylı  yeni ruhsat fotokopisi ile sertifika fotokopisi , Mesul Müdürü varsa Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı mesul müdürlük belgesi
  • ÜTS kayıtlı olduğuna dair belge sözleşmeye eklenmelidir. (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/vatandasTibbiCihazFirmaOzetiListele linkinden alınabilir)

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın;

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın bu işlemlere ilaveten aşağıdaki belgeleri de sözleşmeye ek olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Eczane Sahip / Mesul Müdür İmza Sirküleri, (Noter onaylı olmalıdır)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Eczane sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş eczane yeni ruhsat fotokopisi ile sertifikası, Mesul Müdürü varsa Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi

Bilgilerinize …