SÖZLEŞME KAPSAMI MEDİKAL FATURALAR

SGK ile Ayaktan Hazır Tıbbi Medikal Malzeme sözleşmesi bulunan kimi Odanız mensubu eczanenin sözleşme kapsamı düzenlemiş oldukları medikal malzeme faturalarında aşağıda belirtilen eksiklikler görülmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için gerek Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili sözleşme, gerekse faturaya konu ilgili mevzuatlara göre faturaların ve evrakların hazırlanması gerekli olduğu hususlarında üyelerinizin bilgilendirilmesi.
1- Faturada firma/eczane kaşesi ve yetkili imzasının eksik olduğu görülmektedir..
2- Faturanın bağlı/ilgili  olduğu icmal listesine uygun dönem tarihine göre düzenlenmediği görülmektedir. (Bilindiği üzere ilgili icmal listesinde dönem bitiş tarihi olarak belirtilen tarih doğrultusunda fatura düzenlenmelidir)
3- Faturalarda daksil, karalama vb… tahrifat yapıldığı görülmektedir. Hatalı bir bilgi düzeltilecek ise düzeltilecek alanın üzeri tek çizgi ile çizilip doğrusu, yakınındaki uygun bir alana yazılarak firma veya eczane yetkilisi tarafından “düzeltmenin tarafınca yapıldığı beyan edilerek imza ve kaşe yapılması gerektiği.
4- Fatura üzerinde faturaya konu işleme ait KDV bilgisinin belirtilmediği görülmektedir. Bilindiği üzere KDV bilgisinin ve varsa oranın fatura üzerinde belirtilmesi gereklidir.
5- Faturalarda bilgi olarak icmal listesinde yeralan referans numarası, merkez kodu (tesis kodu) ve dönem (Örnek : KASIM DÖNEMİ VB..) bilgilerinin yer alması yararlı olacaktır.
6- Katılım payı olan malzemelerde icmal listesinde belirtilen katılım payı tutarının faturada belirtilmesi gereklidir.

Not: Bu e-mail hesabı bilgilendirme için kullanılmakta olup, sözleşme kapsamı ve farklı konularda bildirim, talep, arıza vb… hususlar hakkında işlem yapılamayacaktır. Bu tür işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında resmi kanallarla yapılması gereklidir. Gönderilen e-maillere cevap verilmemektedir.

 

SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3079

Fax No: 0362 432 29 63