ENDİKASYON DIŞ İLAÇ KULLANIM KILAVUZU HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİ HAKKINDA

38.A.00.003820
27.12.2012

Konu: Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 26.12.2012 tarihinde http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi gereğince 07.11.2012 tarihinde yayımlanan “Sağlık Bakanlığından Ek Onaya Gerek Olmayan Endikasyon Dışı İlaç Listesi’nin” güncellendiği ve Bu listelerden; “Bölüm I  Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi’nin”  26.12.2012 tarihinden itibaren geçerli olduğu bildirilmektedir.

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.4. maddesinin 6.fıkrasında bir ilacın ruhsatlı endikasyonlarının ve prospektüs dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olduğu belirtilmekte olup, aynı fıkranın “a” bendi;

“a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı aranır.” şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.9.maddesinde de kullanımında endikasyon uyumu aranacak ilaç grupları şu şekilde belirtilmiştir;

“• SUT’ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT’un (6.2) numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),

• SUT’un (6.1) numaralı maddesinin “6.1.1.Ç.(5) Sağlık raporu aranmaksızın” başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar,

• SUT eki EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,

• Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,

• İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında),

Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.

Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2012 yılı Eczane Protokolü’nde belirtilen hükümler ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan ve 26.12.2012 tarihinden itibaren geçerli olan Endikasyon Dışı İlaç Listesi; Bölüm I Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter
    


Bölüm I: Onkoloji-Hematoloji İlaçları      \"\"  Excel