STOK ZARARLARI

Yazılı ve sanal medyadan da izlediğimiz gibi stok zararlarının tazmini “ sanayiden depolara “ dönmesi şeklinde olacaktır. Bu süreçte eczacılarımızın toptan fatura keserek birde “ KDV ödeme “ zararı eklenmesin diye stok zararları ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun sizlere önerileri şöyledir;
 
  1. İTS’ye bildirim yaptığımız depodan hesabımızı  bu  ……… TL kadar açık bırakıp üstünü ödemek.
 
  1. Bildirim yapmadığımız diğer dağıtım kanallarının borçlarını olağan zamanı içinde ödemelerini yapmak.
 
  1. Bildirim yaptığımız deponun bizdeki rakamını bulana kadar süreci hızlandırmak adına çalışanlarını ve sorumlularını sürekli aramak.