2020 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ KONGRE ÇAĞRISI

 

2020 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ KONGRE ÇAĞRISI

 

6643  sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2020 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da çoğunluk aranarak Atatürk Cad. Gümüş Apt. Kat:1 No:7/2-3 Merkez/AMASYA adresindeki Eczacı Odası Hizmet Binasında Sanovel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da aynı adreste aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Saygılarımla;

Yönetim Kurulu Adına

47. Bölge Eczacı Odası

Başkan

Ecz. Serkan ZOBU

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7-Raporların Görüşülmesi

8-Raporların İbra’sı

9-2020-2021 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış