2021 YILI ODA , YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AFET FONU AİDATLARI HAKKINDA!

Değerli Meslektaşımız;

Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen 2021 yılı Oda Aidatları aşağıdaki şekilde olup 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 55/b maddesine istinaden yıllık aidatın en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

ECZANE ECZACILARI İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM TUTAR:

TEB aidatı: 82,89 TL

Afet fonu:82,89 TL

Yardımlaşma Sandığı: 248,68 TL

Oda Giderleri Katkı Payı: 1235,54TL

TOPLAM:1650 TL

KAMU ECZACILARI İÇİN  ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM TUTAR:

TEB aidatı: 41,45 TL

Yardımlaşma Sandığı aidatı: 124,34 TL

TOPLAM:165,79 TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILARIMIZ İÇİN:

Oda aidatı:82,89 TL

Yardımlaşma sandığı Aidatı:124,34 TL

Toplam:207,23 TL

 

Reçete Tevzi işlemleri eczacı bilgi sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden eczacı bilgi sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

Bilindiği gibi yardımlaşma sandığı tarafından geçikmiş aidat borcu olmayan tüm üyelerine ferdi kaza sigortası; aidat borcu ve afet borcu olmayan eczane sahibi üyelerinin eczanelerine de eczane paket sigortası yaptırılmaktadır.

NOT: Aidatlar odamızdan kredi kartı , nakit ve aşağıdaki bilgileri bulunan odamız banka hesap numarasına banka havale ve EFT şeklinde yapılabilir.

AMASYA ECZACI ODASI DENİZBANK A.Ş./ AMASYA ŞUBESİ

HESAP NO: 1160-14091025-351

IBAN : TR 34 00 13 40 00 01 40 91 02 50 00 01

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla…