Bilindiği üzere son günlerde yaşanmakta olan Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri arasında yeralan!

Bilindiği üzere son günlerde yaşanmakta olan Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri arasında yeralan

“Kronik hastalıklarda reçetesiz tıbbi malzeme temini kapsamında kayıda alınan reçeteler için reçete çıktısı alınarak, reçete çıktısı arkasına tıbbi malzemeleri teslim alan kişinin T.C. kimlik numarası, Adı soyadı yazılmalı ve bu çıktı teslim alan kişi tarafından imzalanmalıdır. Bilgilerinize.

   

Kronik hastalıklarda reçetesiz malzeme temini kapsamında; reçete kayı da alınırken tesis kodu alanına 11990099, Doktor diploma tescil no alanına 000000 girilmesi gerekmektedir. Doktor arama işlemi yapıldıktan sonra uygun doktor branşı listeden seçilmelidir. Protokol No alanı girme zorunluluğu yoktur. ” Duyuruları hükümleri gereği sağlık tesislerinin yüklerinin azaltılması, risk grubu hastaların/kişilerin korunması, izole edilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için alınan tedbirlerdir.

Reçetesiz MEDULA sistemine kayıt yapma hakkı verildiği için rapor takipli ürünlerin rapor suretlerinin “ASLI GİBİDİR” diye onaylanması işlemi tedbirlerin geçerli olduğu süre sarfında talep edilmeyecektir. 

Yapılması gereken MEDULA sistem kayıt çıktısı arkasına merkez bilgileri sorumlu müdür onayı ve kaşesi, ürün bilgileri yanında malzemeyi alan kişi bilgileri kaç adet malzeme aldığı yazılı beyanı ve imzasının olması yeterlidir. Gereksiz yere sağlık tesislerine hasta veya yakınlarının belirtilen mücbir dönem içerisinde rapor suretlerine “ASLI GİBİDİR”onayı için yönlendirmeyin.

Belirtilen süreç/dönemde rapor suretlerine “ASLI GİBİDİR”onayını sorumlu eczacıda yapabilir.

Reçetesiz MEDULA kayıtlarında sistem çıktısı üzerine reçetesiz kayıt olmuştur şeklinde bilgi yazılması inceleme aşamasında kolaylık sağlayacaktır.

Uygulama belirtilen tıbbi medikal ürünler ile kapsama giren kişiler için ve belirli bir süre için geçerlidir.