SGK İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

SGK İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Not: Sözleşmelerin en son 21  Ekim Çarşamba günü Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Değerli Meslektaşımız;

         2020 YILI SGK SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİ HALİNDE ;

 

  • Kuruma bir dilekçe yazılacak (Kaşeli-imzalı ve  tarihli  olacak)
  • Adli sicil kaydı ( güncel yeni tarihli ve E- devletten alınabilir. Resmi Kuruma verilecek  şeklinde seçilerek alınması)
  • Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni
  • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı formun (Ek-5) aslı(ıslak imzalı) veya internet vergi dairesi (e-devlet) üzerinden alınan hasılat formu (ıslak imza zorunluluğu yok)
  • Eczane sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “aslı gibidir” onaylı  yeni ruhsat fotokopisi ile sertifika fotokopisi , Mesul Müdürü varsa Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı mesul müdürlük belgesi
  • Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe
  • SÖZLEŞME TARİHLERİNE 01/10/2020 YAZILACAKTIR.
  • SGK İÇİN KURUMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ!
  • DOLDURULMUŞ SGK SÖZLEŞME ÖRNEĞİDİR.

MEVCUT AYAKTAN HAZIR MEDİKAL SÖZLEŞMESİNİ 2020 YILI İÇİN YENİLEYECEK  ECZANELERİN  SÖZLEŞME İÇİN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-SÖZLEŞME BAŞVURU FORMUEK-6/2 SÖZLEŞME FORMUNDA YER ALMAKTADIR.

(SÖZLEŞME EKİNDE YER ALAN EK-6/2 FORMU DOLDURULMALIDIR. ECZANE TANIMLAYICI NO ALANINA ECZANEYE AİT ÜTS TANIMLAYICI NUMARASININ YAZILMASI GEREKLİDİR.)

2-ECZANE MESUL MÜDÜRÜNÜN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ,  ECZANE RUHSAT FOTOKOPİSİ VE SERTİFİKA FOTOKOPİSİ

(NOTER ONAYLI VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  TARAFINDAN ONAYLI)

3-ECZANE MESÜL MÜDÜRÜNE İLİŞKİN ADLİ SİCİL KAYDI

(ASLI GÜNCEL YENİ TARİHLİ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINANLAR RESMİ KURUMA VERİLECEK ŞEKLİNDE SEÇİLEREK ALINMASI)

4-ECZANE TARAFINDAN İMZALANMIŞ EK-6/3 TE YER ALAN TAAHHÜT

(SÖZLEŞME İÇİNDE YER ALMAKTADIR. ASLI)

5-SÖZLEŞME FORMU ASLI VE İLGİLİ ECZACI ODASI ONAYLI

6-ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ KABUL ETMEYENLERİN BU TALEBİNE AİT DİLEKÇE

7-KURUMA DİLEKÇE-KAŞE, İMZA, ADRES ,TELEFON  NUMARASI  VE YENİ TARİHLİ OLMALIDIR.

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ!

DOLDURULMUŞ TİBBİ MALZEME SÖZLEŞME ÖRNEĞİDİR.

NOT: VERESELİ ECZANELERDE SÖZLEŞME FORMU SAHİP VE SORUMLU ECZACI TARAFINDAN BİRLİKTE İMZALANACAKTIR. HER İKİSİNİNDE ADLİ SİCİL KAYDI BULUNACAKTIR.

NOT: SÖZLEŞMEDEKİ TÜM İLGİLİ ALANLARIN DOLDURULUP İMZA-KAŞELİ YAPILMASI

İLK DEFA HAZIR MEDİKAL MALZEME SÖZLEŞMESİ YAPMAK İSTEYEN ECZANELERİN SÖZLEŞME İÇİN GETİRMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

1-SÖZLEŞME BAŞVURU FORMU EK-6/2  SÖZLEŞME FORMUNDA YER ALMAKTADIR.

SÖZLEŞME EKİNDE YER ALAN EK-6/2 FORMU DOLDURULMALIDIR.

2-ECZANE MESUL MÜDÜRÜNE AİT İMZA SİRKÜLERİ VE KİMLİK FOTOKOPİSİ

NOTER TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.

3-ECZANE MESUL MÜDÜRÜNE AİT  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ  ECZANE RUHSAT FOTOKOPİSİ VE SERTİFİKA FOTOKOPİSİ

NOTER ONAYLI VEYA  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAY

4-ECZANE MESÜL MÜDÜRÜNE İLİŞKİN ADLİ SİCİL KAYDI

ASLI GÜNCEL YENİ TARİHLİ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN RESMİ KURUMA VERİLECEK ŞEKLİNDE SEÇİLEREK ALINMASI

5-ECZANE TARAFINDAN İMZALANMIŞ EK-6/3 TE  SÖZLEŞME FORMUNDA YER ALAN TAAHHÜT  ASLI

6- SÖZLEŞME FORMU ASLI VE İLGİLİ ECZACI ODASI ONAYLI

7-ECZACININ ÜTS SİSTEM KAYDINI GÖSTERİR BELGE

ÜTS SİSTEMİNDEN ALINABİLİR.

8- ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ KABUL ETMEYENLERİN BU TALEBİNE AİT DİLEKÇE

9- KURUMA DİLEKÇE-KAŞE, İMZA, ADRES ,TELEFON  NUMARASI    VE TARİHLİ OLMALIDIR. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ EKTE MEVCUTTUR.

 

NOT: VERESELİ ECZANELERDE SÖZLEŞME FORMU SAHİP VE SORUMLU ECZACI TARAFINDAN BİRLİKTE İMZALANACAKTIR. HER İKİSİNİNDE ADLİ SİCİL KAYDI BULUNACAKTIR.

NOT: SÖZLEŞMEDEKİ TÜM İLGİLİ ALANLARIN DOLDURULUP İMZA-KAŞELİ YAPILMASI

SÖZLEŞME BEDELLERİ;
1. KADEME(% 0) 0-600.000 150
1.KADEME (% 0) 600.000 – 1.000.000 250
2.KADEME(% 0,75) 1.000.000-1.250.000 350
3. KADEME (% 1,30) 1.250.000-1.500.000 400
4. KADEME (%1,60) 1.500.000-2.100.000 450
5. KADEME(% 2,25) 2.100.000-2.500.000 500
6. KADEME(% 2,50) 2.500.000 TL’nin üzeri 550

 

Not:

1- SGK’ ya teslim edilen imza sirkülerindeki imza ile sözleşmelere atılan imzaların aynı olması gerekmekte olup, imza değişikliğinde yeniden imza sirküsü SGK’ ya teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Sözleşmelerin 21.10.2020 tarihine kadar odamıza eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica olunur